Vizyonumuz-Misyonumuz

MİSYONUMUZ
Çağdaş yarınlar için sanatı seven, kültürlü, çağın gelişmesini takip ederek, onun hep bir adım ötesine geçebilen teknolojik gelişime ve yeniliklere açık bilinçli ve özgüven sahibi, sevecen, yardımsever, bilimsel disiplin içerisinde sağlıklı bir yaşam için; sporu seven, uygulayan, sorumluluk sahibi mutlu çocuklar yetiştirmektir. Okulumuzda bütün öğrencilere güvenli ve teşvik edici bir ortam sağlanır. Bir anaokulunun amacı öğrenmeye ilgi uyandırmaktır. Temel bilgi ve beceriler bu dönemde kazandırılır. Eğitim ve bakımın dışında çocuklarımızın her faaliyetine önem veriyoruz bizim için değerli olduklarını da her fırsatta hissettirerek iyi bir model olmayı amaçlıyoruz.

VİZYONUMUZ
YA-PA Anaokullarının vizyonu, eğitim ve yayın alanında; özgün, kişilikli, bilimsel ve etik değerlere sahip çıkan tavrını koruyarak, çocuk ve eğitimle ilgili ülke gündemine ve gelişmelere katkı sağlayan öncü kimliğini sürdürmektir.
Ya-Pa Anaokulları Çağdaş Laik Demokratik Atatürk İlkelerini benimseyen bireyleri topluma kazandırmayı ilke edinir.
Ya-Pa Anaokuları insanın biricikliği düşüncesinden hareketle çocuğun öncelikli yararı ve iyiliğini esas alır.
Ya-Pa Anaokulları tüm çalışmalarında bilimsel düşünce ve birikiminden asla taviz vermez.